12968

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ook wij doen ons best om ons steentje bij te dragen aan een beter wereld voor ons allemaal.

Voor Nu en voor de Toekomst.

Wat voor “meetbaars”hebben wij dan gedaan?

* onze plastic koffiebekers hebben we vervangen door kartonnen

* huishoudelijk afval, papier en folie worden apart ingezameld

* 3 middagen in de week bieden we werk aan iemand met een arbeidsbeperking

* we zamelen oude mobiele telefoons in voor de stichting “opkikker”