19627

Betaalgemak:

Betaalgemak is een product van Santander.
U kunt tot een bedrag van €5000,– in maandelijkse termijnen betalen.
Het bedrag en het aantal termijnen bepaalt uzelf.
Eerder boetevrij aflossen is altijd mogelijk .